Tác giả: thanhthuy

Tôi là Thanh Thủy - Người tạo ra Website https://octpib.info/, chuyên review, đánh giá và tổng hợp những kiến thức hữu ích tới người dùng trong các lĩnh vực như: Công nghệ, tài chính, Du lịch... #thanhthuy94 Thông tin liên hệ:
Địa chỉ:46b Phan Bá VànhCổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại:0336318165
Facebook: https://www.facebook.com/thanhthuy1994/